Düşman işbirlikçisi olarak görülen ve Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye’den sürgün edilmek istenen kişilerle ilgili 16 Nisan 1340 (1924) Çarşamba günü TBMM 39. İnikat İkinci Celsede yapılan görüşme tutanakları. 

Oluşturulan ilk liste başlangıçta 600 kişiden oluşuyordu. Ancak Lozan Antlaşması uyarınca sürgün edileceklerin sayısının 150’yi geçmeyecek şeklinde öngörmesi üzerine liste önce 300, sonra da 149 kişiye indirildi. 23 Nisan 1924 tarihinde Bakanlar Kurulu ve TBMM  oturumunda belirlenen bu listeye 1 Haziran 1924 tarihindeki kararla “Köylü Gazetesi” sahibi Refet Bey de eklenerek 150 kişi olarak kabul edildi. 150’likler olarak anılan bu kişiler arasında Çerkes Ethem, Anzavur ve Düzce olayları dolayısıyla çok sayıda Çerkes de yer almaktadır.

Tamamını okumak için lütfen buraya tıklayınız.