<<

Balk (Malka) Nehrinin Sol Tarafında

Hatohşıkuey

1. Karmahable

2. Hajıhable

3. Abzonhable

Balk (Malka) Nehrinin Sağ Tarafında

Hatohşıkuey

4. Babıguey

5. Hatohşoko Musabiy’in köyü

Bekmırzey

6. Tramahable

Hatohşıkuey

7. Lafışhable

8. Jantemırey

Mısostey

9. Koşhable

10. Gatejey

11. Yinalhable

Bahsan (Baksan) nehrinin sol tarafında

Mısostey

12. Tambiy Batırşı’nın köyü

13. Sidakey

14. Yelhtırey

15. Kunaşhable

16. Kuşmezıkuey

17. Kaseyhable

Hatohşıkuey

18. Abukhable

Mısostey

19. Alheskirey

20. Navruz Bekmırza’nın köyü

21. Tambiy Doletgeriy’in köyü

Bahsan (Baksan) nehrinin sağ tarafında

Mısostey

22. Bjahokuey

23. Navruz Mısost’un köyü

Hatohşıkuey

24. Albay Hatohşoko’nun köyü

Hatohşıkuey

25. Zekohable

26. Konhable

Mısostey

 27. Tambiy Zerıkuş’un köyü

28. Gatej Tabışe’nin köyü

29. Tıj Aslanbek’in köyü

Kişpek nehrinin sağ tarafında

 Hatohşıkuey

 30. Beşkazak köyü

31. Aşabey

32. Tambiy Mudar’ın köyü

Şecem (Çegem) nehrinin sol tarafında

 Hatohşıkuey

33. Tohtamış Anzor’un köyü

34. Kundet Kambot’un köyü

35. Kundet Met’in köyü

36. Kundet İsmahil’in köyü

37. Agubek Aslanbek’in köyü

Mısostey

 38. Borahable

Hatohşıkuey

39. Şogenhable

40. Kazanş Jambot’un köyü

41. Dumaney

42. Alhtudokuey

43. Kundet Mıhamet’in köyü

Şhalıko (Şaluşka) nehrinin sol tarafında

 Keytıkuey

44. Kundet Dohşıko’nun köyü

Bekmırzey

 45. Davutokuey

46. Kunıjey

Kenje nehrinin sağ tarafında

Keytıkuey

 47. Haptsey

Bekmırzey

48. Aydemırey

49. Şıpş Hatohşıko’nun köyü

Kenje nehrinin sol tarafında

 Keytıkuey

50. Koşroko Mısost’un köyü

Nalşık (Nalçik) nehrinin sol tarafında

51. Teğulaney

52. Kudeyhable

53. Ğuk’ejey

Nalşık (Nalçik) nehrinin sağ tarafında

54. Kılışbiyhable

55. Alheskirey

Mışhoko (Meşhoko) nehrinde

 56. Kılışıko Keysın’ın köyü

57. Ağzağey

58. Havudhable

Arvuan (Urvan) nehrinin sol tarafında

 59. Dığujoko Aslanbek’in köyü

60. Alpşavohable

61. Karabelerin köyü

62. Mısost Alho’nun köyü

Arvuan (Urvan) nehrinin sağ tarafında

63. Jambot Pşımaho’nun köyü

64. Jambot Mıhamet’in köyü

65. Temtırey

66. Zahohların köyü

67. Hosthable

Şereg (Çerek) nehrinin sağ tarafında

 Bekmırzey

68. Kaziylerin köyü

69. Janhot Kuşuk’un köyü

Keytıkuey

 70. Janoko Musa’nın köyü

71. Dohşoko Kambot’un köyü

Hatohşıkuey

72. Volhpeney

Keytıkuey

73. Kazanş İsmahil’in köyü

74. Şenıbey

Şereg (Çerek) nehrinin sol tarafında

75. Maharaların köyü

76. Mekaney

Arşıdan (Argudan) nehrinde

Keytıkuey

 77. Dohşoko Jambot’un köyü

78. Yelbezduko’nun köyü

79. Lhostanaliylerin köyü

80. Kojoko Mıhamet’in köyü

Lesken nehrinde

 Bekmırzey

81. Anzor Pşımaho’nun köyü

82. Anzor Anzor’un köyü

Uruh nehrinin sol tarafında

Hatohşıkuey

83. Anzor Zalımgeriy’in köyü

Uruh nehrinin sağ tarafında

 Bekmırzey

84. Koğulhkuey

85. Anzor Mıhametmırza’nın köyü

Terek nehrinin sağ tarafında

Bekmırzey

86. Anzor Hatu’nun köyü

Центральный Государственный Военно-Исторический Архив (ЦГВИА) (Merkezi Devlet Askeri-Tarih Arşivi),
f. 13454, op. 2, d. 470, ll. 3-7.

<<