<<

Köyün Adı*

Hane Sayısı

Nüfus (kişi)

Ölen Doğan

Erkek

Kadın

Toplam

Tramahable 23 110 90 200 3 7
Babuk Ashad’ın köyü 105 578 531 1109 46 46
Aşabey 57 338 329 667 21 24
Hajıhable 45 335 304 639 10 10
Agubaçey 42 230 237 467 7 6
Hatohşoko Hasanbiy’in köyü 54 330 250 580 16 24
Karma Şu’nun köyü 53 234 250 484 11 9
Lafışhable 60 305 297 602 27 36
Yinalhable 110 305 300 605 21 6
Sidakey 21 75 69 144 6 4
Gatejey 30 109 103 212 16 22
Koşhable 50 322 290 612 21 16
Abzonhable 62 365 313 678 45 35
Koş Beroko’nun köyü 28 125 96 221 13 10
Kon İsmahil’in köyü 30 163 171 334 11 10
Tambiy Batırbek’in köyü 88 391 367 758 30 25
Vozrokuey 22 85 82 167 4 3
Navruz Hamırza’nın köyü 20 72 79 151 5 2
Bjahokuey 30 131 143 274 10 16
Hatohşoko Hatohşıko’nun köyü 136 441 463 904 25 21
Hatohşoko Bekmırza’nın köyü 75 500 460 960 15 40
Zekoların köyü 24 105 88 193 3 3
Navruz Bekmırza’nın köyü 56 290 251 541 14 15
Jambekey 43 173 182 355 14 11
Tambiy Mırzabek’in köyü 35 195 201 396 7 5
Tambiy Zerıkuş’un köyü 71 374 374 721 10 7
Kuşmezoko Kuşmezıko’nun köyü 42 288 240 528 21 11
Şakmaney 24 105 92 197 4 6
Gatejey 28 123 85 208 7 11
T′ıjey 53 194 164 358 35 30
Yelhtırkuaje 15 65 63 128 8 3
Kaseyhable 20 124 149 273 5 9
Kunaşey 23 66 46 112 6 4
Derhable 15 44 45 89 2 4
Sidakey 20 80 83 163 3 5
Beşkazakların köyü 23 147 105 152 9 7
Tambiy Berd’in köyü 38 187 147 334 12 5
Tohtamış Jambot’un köyü 19 103 66 169 2 5
Tohtamış Mıhamet’in köyü 42 143 139 282 6 5
Volhpaney 25 89 81 170 3 6
Dumaney 30 120 100 220 9 4
Pırhışhable 10 25 24 49 2 2
Alhtudokoların köyü 46 127 135 162 5 8
Kundet Kurğoko’nın köyü 40 217 230 447 20 11
Kundet Kambot’un köyü 40 136 129 265 4 4
Kundet Met’in köyü 14 45 31 76 2 1
Şocen Keysın’ın köyü 34 172 158 330 8 6
Kazanşların köyü 20 140 90 230 8 5
 * Büyük Kabardey’in bütün köyleri listede yer almamaktadır. O tarihte burada 90’dan fazla yerleşim
yeri bulunuyordu. Köylerin adları ait oldukları yönetici soylunun soyadına göre verilmiştir.

Центральный государственный архив Кабардино-Балкарской Республики (ЦГА КБР)
(Kabardey-Balkar Cum. Merkezi Devlet Arşivi) f. 2, op. 1, d. 654, ll. 1-5.

<<