Bu makale Türk Dünyası incelemeleri Dergisi’nde (Journal of Turkish World Studies) yayımlanmıştır. (XII/2 (Kış 2012), s.355-388)