Bu makale Karadeniz Araştırmaları (KARAM) dergisinde yayınlanmıştır. (Kış 2013 • Sayı 36 • s. 83-117)