Bu makale Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmıştır. (Cilt 3, Sayı 2,  2013, ss. 132-142)