Bu makale “21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar – Değişim ve Güçlenme” – Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (13-16 Ekim 2009) Bildiri Kitabı’nda (Cilt 4) yayımlanmıştır.