Bu makale Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’nde (Journal of Turkish World Studies) yayımlanmıştır. (Cilt: VI, Sayı 2, Sayfa: 463-480, İZMİR 2006)