Bu makale A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü dergisinde yayımlanmıştır.   (Erzurum 2006, Prof.Dr. Zeki Başar Özel Sayısı)