Bu makale Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi’nde (Journal of Turkish World Studies) yayımlanmıştır. (Cilt: X, Sayı 1 , Sayfa:149-171, İZMİR 2010)