Bu makale Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmıştır. (Sayı 26, 2009)