Bu makale “Balkanlarda İslam Medeniyeti, Uluslararası Üçüncü Sempozyumu Tebliğleri”nde yayınlanmıştır. (1-5 Kasım 2006 Bükreş-Romanya) ,C.II, İstanbul 2011, ss. 391-402)