Bu makale Uluslararası Suçlar ve Tarih (Uluslararası Hukuk ve Tarih Dergisi) Sayı 1 / Yaz 2006’da yayımlanmıştır.