Bu makale İstanbul Üniversitesi Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmıştır. (Cilt 12, Sayı 23 (2013)).