İbrahim Hakkı Bey, 13 Nisan 1920 tarihinde İzmit mutasarrıflık vekaletine tayin olunmuş, 14 Nisan 1920’de görevine başlamıştı. 5 Nisan 1920’de kurulan ve Kuva-yı Milliye’yi tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan dördüncü Damat Ferit Paşa hükümetinin İzmit gibi stratejik mevkiye atadığı İbrahim Hakkı Bey, Çerkes ileri gelenlerindendi. Saraya sıkı sıkıya bağlı, çok geniş ihtirasları olan bir kişiydi.

Devamını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

*Bu makale ilk olarak Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları dergisinde yayınlanmıştır. (Sayı 5. Cilt 3, 2004, sf 105-124)ç