The article was published in the “Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi” (OTAM) 9 (09), 331-366