Bu makale “Türkiye’de Sivil Toplum ve Milliyetçilik” kitabında yayımlanmıştır. (Dokuzuncu Bölüm, İletişim Yayınları, Eylül 2002 (2. Baskı))