Bu makale Türkiyat Mecmuası’nda yayımlanmıştır. (c. XX, İstanbul 1997, s. 280- 281)