Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildiriler, 6-7-8 Eylül 2006, Denizli, 1. cilt. 

Pamukkale Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yayını