Bu makale Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi’nde yayımlanmıştır. (Sayı 33-34, Mayıs-Kasım 2004, s. 131-16).