Bu makale A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi’nde yayımlanmıştır. (Sayı 41, Erzurum 2009)