Bu makale Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanmıştır. (Cilt:11, Sayı:3, Aralık 2013, Manisa Özel Sayısı, s. 169-192)