Bu makale Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmıştır. (Sayı 22, Güz 2007)