Bu makale Türkiye’de Sivil Toplum ve Milliyetçilik adlı kitapta yayımlanmıştır. (İletişim Yayıncılık, İstanbul,2001, 451-460)