Bu makale Karadeniz Araştırmaları dergisinde yayımlanmıştır. (Bahar 2010 • sayı 25: 77-92)