Bu makale Karadeniz Araştırmaları dergisinde yayımlanmıştır. (Sayı 7, Güz 2005)