Bu makale Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) dergisinde yayımlanmıştır. (XXVIII/2010-Güz, s. 363-393)