Nalçik Okrugu Amirinden Terek Oblastı Amirine Rapor – 4 Mayıs 1865

Terek Oblastı Amiri’ne

                                                                                                                                                                                                                       4 Mayıs 1865, Nalçik

Rapor

Siz Ekselanslarınızdan geçen Nisan’ın 11 ve 23 tarihlerinde 689 ve 1036 numaralı, bana bağlı okrug (bölge) sakinlerinden Kurgoko Kudenetov, Efendi Şamurza Varitlov ve Atajuko Yendarov’a 689 No’lu emirde belirtilen aile üyeleriyle birlikte Türkiye’ye gitme izni verildiğini bildiren yazılı emri aldım. Adı geçen Kabardeylere bunu hemen bildirdim ve onlardan bu göçe onay verdiklerini gösteren isim listesini talep ettim.

Ancak, ısrarlı taleplerime rağmen özden Kurgoko Kundetov kendisiyle Türkiye’ye gidenlerin listesini bana halen ulaştırmadı. Bu arada, Büyük ve Küçük Kabarda’da kolay kananları hataya ve yıkıma sürükleyebilecek çeşitli asılsız söylentiler dolaşıyor.

Baksan bölge amirinden dün aldığım 241 No’lu rapora göre, özden Kurgoko Kudenetov kendi başına, yazılı izin olmadan Vladikafkas şehrine gitmiş. Köyünün sakinlerinin söylediğine göre, Kudenet ailesinin özdenlerinden Türkiye’ye gitmek isteyenleri birlikte götürmek için Amirliğin iznini sormak amacındaymış. Kundetov’un azatlıları Üsteğmen Şçelkaçev’e Türkiye’ye gitmeye hazır olduklarını bildirdiler. Fakat köy sahibinin yokluğundan dolayı, bir tür çekinceyle içlerinden bir teki bile bu göçe olumlu onay vermedi.

Bunu Siz Ekselanslarına bildirerek Kundetov’un, Varitlov’un ve Yendarov’un, göç etmesine izin verilen kişilerle birlikte Türkiye’ye hemen yola çıkması için izninizi istiyorum. Çünkü bu insanların mümkün olduğunca çabuk gitmesi, benim fikrimce, halkın yatışması için en iyi yol olacaktır. Sizden yazılı emirle istirham ediyorum: Kurgoko Kudenetov ile birlikte 25 hane olarak hangi kişilere Türkiye’ye gitme izni verilmiştir; yani sadece onun bağlılarına mı yoksa göç etme isteğini bildiren özgür sınıftan diğer kişilere de mi?

Okrug Amiri

Albay (imza)

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Merkezi Devlet Arşivi (ЦГА КБР), f. 2, op. 1, d. 743, ll. 6-7

Vladikafkas Kalem Müdüründen Kabardey Okrugu Amirine – 29 Haziran 1867

Kabardey Okrugu Amiri’ne
29 Haziran 1867, Vladikafkas

Oblast amiri, Size bağlı okrugun sakini dul prenses Hajihan Nauruzova’ya oğlu Hamurza, dul kızı Tatlahan, torunu Tlostohanş ve özdenler Musa Kunaşev ve Yahya Argoşokov ile birlikte peygamber Muhammed’in kabrine ibadet için gitmesine bir yıl süreyle izin verilmesini buyurdu.

                                                                           Kalem Müdürü

                                                                                 (imza)

ЦГА КБР (Kabardey-Balkar Cum. Merkezi Devlet Arşivi), f. 2, op. 1, d. 857, l. 29.

Muhammed Peygamberin Kabrine İbadet İçin Bir Yıl Süreyle Mekke Şehrine Gitmesine İzin Verilen Kabardeylerin Listesi

Doguşukovo Köyünden

1. Poruçik* Kanamat Doguşokov 47           4. Aslangeri Şeretlokov 26
karısı Huj 35 annesi Asiyat 40
yeğeni Elmushan 13 erkek kardeşleri: Alihan 21
2. Bekir Şogenov 55                                Şahim-Girey 5
karısı Salimat 30 kız kardeşleri: Zrumhan 13
oğulları: Ali 25                          Dıjin 7
               Hacikasım 6           5. Magomet-Girey Şeretlokov 20
karısı Aliya Goşadaha 25 annesi Kabahan 55
kızları: Fatimat 8 erk. kardeşleri: İbragim 11
            Huş 1                             Hacikasın 5
kardeşi İshak 30 kız kardeşleri: Musli 15
3. Yusuf Şaratlokov 27                           Paşahan 8
karısı Btau 20 nine Hakun 100
kızı Huşnago 2

*Poruçik: Çarlık ordusunda yaklaşık üsteğmene karşılık gelen subay rütbesi.

ЦГА КБР (Kabardey-Balkar Cum. Merkezi Devlet Arşivi), f. 2, op. 1, d. 857, l. 25, ob.

Özden Kurgoko Kundetov’un Türkiye’ye Giden Serflerinin Listesi

1. Ogurli Tukuşev 80               onun karısı Hate Umbarit 20
    karısı Guş 60               kızları: Hakuş 15
    1’nci oğlu Daruko 33                          Jelegoaşa 13
    onun karısı Mazago 30
    oğulları: Jambot 8           2. Keruan Kelişev 40
                  Batoko 6               karısı Roşemaho 35
    kızı Bura 2               kızları: Hanifa 15
    2’nci oğlu İnal 30                           Tago 12
    onun karısı Daha 25                           Hujey 10
    kızı Hajiret 1                           Toşar 8
    3’ncü oğlu Hamurza 20

ЦГА КБР (Kabardey-Balkar Cum. Merkezi Devlet Arşivi), f. 2, op. 1, d. 743, l. 11.

Babukovskaya İstasyonu Eski 1. Ekip Sakinlerinden Türkiye’ye Gitmek İsteyenler – 18 Mayıs 1861

18 Mayıs 1861

 1. İbragim Mamhegov 35. Magomet Hakupşev
 2. Misost Abayev 36. İlyas Hokonov
 3. Gafar Hotov 37. Haris Abayev
 4. Yakub Karov 38. Şandar Maremkulov
 5. Kaspot Karov 39. İsril Karaşayev
 6. Mahmut Hatov 40. Orak Mamuhov
 7. İlyas Kakuişev 41. Şabat Dumayev
 8. Aslanbek Gogov 42. Ahmetek Huranov
 9. Yakub Oguzov 43. Aisa Kucev
10. Kuçuk Gogov 44. Ogurli Nagoyev
11. İlyas Hotov 45. Nauru Karaşayev
12. İsmail Huranov 46. Harş Karaşayev
13. Dondik Huranov 47. Kartul Huranov
14. Tokum Hatov 48. Brat Hatşukov
15. Kairbek Huranov 49. Haşibekir Huranov
16. Abdulla Hokonov 50. Hutsa Nartukov
17. Cambot Kakuişev 51. Seleman Hakupşev
18. Kaşagoy Kakuişev 52. Kanşao Hakupşev
19. Tlostan Gedgafov 53. Dul Mola Daurova
20. Kelemet Kotsev 54. Aytek Abayev
21. İdris Şoov 55. Hajibekir Animukov
22. Magomet Geri Kakuişev 56. Şamil Şihodzev
23. Uriç Kotsev 57. Umar Kaşev
24. Haci-Baka Huranov 58. Ahmet Kaşev
25. Umar Huranov 59. Hamgot Mamhegov
26. Geta Maremkulov 60. Kurmanali Kohov
27. İndris Abazov 61. Salavat Midov
28. Mirzabek Huranov 62. Şavay Hakupşev
29. İshak Hokonov 63. Dadu Kukov
30. Kalageri Şeremetov 64. Şakdar Şeremetov
31. Kurza Hujergenov 65. Abdula Kazakov
32. İshak Şoov 66. Şamil Mamhegov
33. Yezıka Abazov 67. Blata Mazakov
34. İbragim Hakupşev

 

ЦГА КБР (Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Merkezi Devlet Arşivi), f. 2, op. 1, d. 776, l. 5, 5 ob., 13

1865 Yılında Kabardey’in Köyleri

 <<

     BÜYÜK KABARDEY KÖYLERİ

 1. Karmahable
 2. Dumaney
 3. Hağundokuey
 4. Jırıştıhable
 5. Babıguey
 6. Aşabey
 7. Hajıhable
 8. Tramahable
 9. Hatohşıkuey
 10. Agubekey
 11. Lafışhable
 12. Koşhable
 13. Yinalhable
 14. Sidak Girandıko’nun köyü
 15. Kon Yismel’in köyü
 16. Kon Mıhamet’in köyü
 17. Abzonhable
 18. Pşı Hatohşoko’nun köyü
 19. Şogen Girandıko’nun köyü
 20. Pşı Hatohşoko Bekmırza’nın köyü
 21. Zek′ohable
 22. Navruz Bekmırza’nın köyü
 23. Navruz Hamırza’nın köyü
 24. Jambekey
 25. Tambiy Mırzabek’in köyü
 26. Tambiy Zerıkuş’un köyü
 27. Tambiy Berd’in köyü
 28. Şakman’ın köyü
 29. Kuşmezıkuey
 30. Bjahokuey
 31. Pşı Khasey’in köyü
 32. Gatejey
 33. Yelhtırey
 34. Sidak Karaşey’in köyü
 35. Derhable
 36. Kunaşey
 37. Tıjey
 38. Volhpaney
 39. Borahable
 40. Tambiy Batırbek’in köyü
 41. Bırmamıthable (Gatejey adıyla anılıyor)
 42. Tohtamış Mıhametmırza’nın köyü
 43. Tohtamış Jambot’un köyü
 44. Kazanşhable
 45. Kundet Kurğoko’nun köyü
 46. Sasıkhable
 47. Kundet Batırşı’nın köyü
 48. Kundet Kambot’un köyü
 49. Alhtudokuey
 50. Pırhışhable
 51. Kunıjhable
 52. Kundet L′ık′eş′in köyü
 53. Şardanhable
 54. Davutokuey (Kundet L′ık′eş′in adıyla anılıyor)
 55. Koşrokuey
 56. Şıpş Aktole’nin köyü
 57. Şıpş Hamırza’nın köyü
 58. Volne Aul (Azat Jıle, Bramte)
 59. Ağzağhable
 60. Kılşıkuey
 61. Ha′upehable
 62. Kılışbiyhable
 63. Alheskirey
 64. Ğuk′ejhable
 65. Dığujıkuey
 66. Zehohhable
 67. Pşı Mısost’un köyü
 68. Tağulanhable
 69. Kojoko Musa’nın köyü
 70. Dohşoko Bekmırza’nın köyü
 71. Janoko Musa’nın köyü
 72. Janhothable
 73. Kaziyhable
 74. Hosthable
 75. Dohşıkuey
 76. Tavhable
 77. Pşı Dohşoko Jambot’un köyü
 78. Maharhable
 79. Kojoko Şıguane’nin köyü
 80. Alpşavohable
 81. Mekanehable
 82. Şenıbehable
 83. Pevunejhable
 84. Pşı Lhostanaliy’in köyü
 85. Yelbezdıkuey
 86. Hamırzey
 87. Yerkenhable
 88. Anzor Keysın’ın köyü (Anzorey)
 89. Anzor Aslhemırza’nın köyü
 90. Anzor Tembot’un köyü
 91. Koğolhko Pşımaho’nun köyü (Koğolhkuey)
 92. Anzor Hatu’nun köyü (Hatuyey)
 93. Abaza köyü Pesçane

KÜÇÜK KABARDEY KÖYLERİ

 1. Boletey
 2. Abeykuaje
 3. Haptsey
 4. Azapşey
 5. Pırhışhable
 6. Yinarokuey
 7. Yindarey
 8. Pşı Bekoviç-Çerkasski’nin köyü
 9. Alhokuaje
 10. Yinaroko Yinal’ın köyü
 11. Beştoko köyü
 12. Yislamey
 13. Yinaroko Yelmırza’nın köyü
 14. Astemırey
 15. Jağışe’nın köyü
 16. Novo-Mertezey
 17. Bezrıkuey
 18. Kunıjey
 19. Tanaşhable
 20. Botaşey
 21. Novo-Botaşey
 22. Yetluhhable
 23. Kohujhable
 24. Berokuey
 25. Pşıkeu

 Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Merkezi Devlet Arşivi (ЦГА КБР),
f. 40, op. 1, d. 4, l. 175-176; aynı yerde, d. 7, l. 69-71.

<<

1862 Yılında Büyük Kabardey’in Yerleşim Yerlerinin Listesi

<<

Köyün Adı*

Hane Sayısı

Nüfus (kişi)

Ölen Doğan

Erkek

Kadın

Toplam

Tramahable 23 110 90 200 3 7
Babuk Ashad’ın köyü 105 578 531 1109 46 46
Aşabey 57 338 329 667 21 24
Hajıhable 45 335 304 639 10 10
Agubaçey 42 230 237 467 7 6
Hatohşoko Hasanbiy’in köyü 54 330 250 580 16 24
Karma Şu’nun köyü 53 234 250 484 11 9
Lafışhable 60 305 297 602 27 36
Yinalhable 110 305 300 605 21 6
Sidakey 21 75 69 144 6 4
Gatejey 30 109 103 212 16 22
Koşhable 50 322 290 612 21 16
Abzonhable 62 365 313 678 45 35
Koş Beroko’nun köyü 28 125 96 221 13 10
Kon İsmahil’in köyü 30 163 171 334 11 10
Tambiy Batırbek’in köyü 88 391 367 758 30 25
Vozrokuey 22 85 82 167 4 3
Navruz Hamırza’nın köyü 20 72 79 151 5 2
Bjahokuey 30 131 143 274 10 16
Hatohşoko Hatohşıko’nun köyü 136 441 463 904 25 21
Hatohşoko Bekmırza’nın köyü 75 500 460 960 15 40
Zekoların köyü 24 105 88 193 3 3
Navruz Bekmırza’nın köyü 56 290 251 541 14 15
Jambekey 43 173 182 355 14 11
Tambiy Mırzabek’in köyü 35 195 201 396 7 5
Tambiy Zerıkuş’un köyü 71 374 374 721 10 7
Kuşmezoko Kuşmezıko’nun köyü 42 288 240 528 21 11
Şakmaney 24 105 92 197 4 6
Gatejey 28 123 85 208 7 11
T′ıjey 53 194 164 358 35 30
Yelhtırkuaje 15 65 63 128 8 3
Kaseyhable 20 124 149 273 5 9
Kunaşey 23 66 46 112 6 4
Derhable 15 44 45 89 2 4
Sidakey 20 80 83 163 3 5
Beşkazakların köyü 23 147 105 152 9 7
Tambiy Berd’in köyü 38 187 147 334 12 5
Tohtamış Jambot’un köyü 19 103 66 169 2 5
Tohtamış Mıhamet’in köyü 42 143 139 282 6 5
Volhpaney 25 89 81 170 3 6
Dumaney 30 120 100 220 9 4
Pırhışhable 10 25 24 49 2 2
Alhtudokoların köyü 46 127 135 162 5 8
Kundet Kurğoko’nın köyü 40 217 230 447 20 11
Kundet Kambot’un köyü 40 136 129 265 4 4
Kundet Met’in köyü 14 45 31 76 2 1
Şocen Keysın’ın köyü 34 172 158 330 8 6
Kazanşların köyü 20 140 90 230 8 5
 * Büyük Kabardey’in bütün köyleri listede yer almamaktadır. O tarihte burada 90’dan fazla yerleşim
yeri bulunuyordu. Köylerin adları ait oldukları yönetici soylunun soyadına göre verilmiştir.

Центральный государственный архив Кабардино-Балкарской Республики (ЦГА КБР)
(Kabardey-Balkar Cum. Merkezi Devlet Arşivi) f. 2, op. 1, d. 654, ll. 1-5.

<<