Rusya İmparatorluğu’nda Yaşayan Halkların Alfabetik Listesinde Kafkasyalılar – Murat PAPŞU

Rusya’da 1897 yılında yapılan ilk genel nüfus sayımından iki yıl önce yapılan bu ön çalışma 1895 yılında Petersburg’ta yayımlanmıştır. “Liste”de Rusya halklarının değişik yayınlarda yer alan ve farklı yıllara ait nüfus bilgileri derlenerek dilleri, dini inançları ve yaşadıkları bölgeyle ilgili kısa bilgiler verilmiştir.