Doguşukovo Köyünden

1. Poruçik* Kanamat Doguşokov 47           4. Aslangeri Şeretlokov 26
karısı Huj 35 annesi Asiyat 40
yeğeni Elmushan 13 erkek kardeşleri: Alihan 21
2. Bekir Şogenov 55                                Şahim-Girey 5
karısı Salimat 30 kız kardeşleri: Zrumhan 13
oğulları: Ali 25                          Dıjin 7
               Hacikasım 6           5. Magomet-Girey Şeretlokov 20
karısı Aliya Goşadaha 25 annesi Kabahan 55
kızları: Fatimat 8 erk. kardeşleri: İbragim 11
            Huş 1                             Hacikasın 5
kardeşi İshak 30 kız kardeşleri: Musli 15
3. Yusuf Şaratlokov 27                           Paşahan 8
karısı Btau 20 nine Hakun 100
kızı Huşnago 2

*Poruçik: Çarlık ordusunda yaklaşık üsteğmene karşılık gelen subay rütbesi.

ЦГА КБР (Kabardey-Balkar Cum. Merkezi Devlet Arşivi), f. 2, op. 1, d. 857, l. 25, ob.