Terek Oblastı Amiri’ne

                                                                                                                                                                                                                       4 Mayıs 1865, Nalçik

Rapor

Siz Ekselanslarınızdan geçen Nisan’ın 11 ve 23 tarihlerinde 689 ve 1036 numaralı, bana bağlı okrug (bölge) sakinlerinden Kurgoko Kudenetov, Efendi Şamurza Varitlov ve Atajuko Yendarov’a 689 No’lu emirde belirtilen aile üyeleriyle birlikte Türkiye’ye gitme izni verildiğini bildiren yazılı emri aldım. Adı geçen Kabardeylere bunu hemen bildirdim ve onlardan bu göçe onay verdiklerini gösteren isim listesini talep ettim.

Ancak, ısrarlı taleplerime rağmen özden Kurgoko Kundetov kendisiyle Türkiye’ye gidenlerin listesini bana halen ulaştırmadı. Bu arada, Büyük ve Küçük Kabarda’da kolay kananları hataya ve yıkıma sürükleyebilecek çeşitli asılsız söylentiler dolaşıyor.

Baksan bölge amirinden dün aldığım 241 No’lu rapora göre, özden Kurgoko Kudenetov kendi başına, yazılı izin olmadan Vladikafkas şehrine gitmiş. Köyünün sakinlerinin söylediğine göre, Kudenet ailesinin özdenlerinden Türkiye’ye gitmek isteyenleri birlikte götürmek için Amirliğin iznini sormak amacındaymış. Kundetov’un azatlıları Üsteğmen Şçelkaçev’e Türkiye’ye gitmeye hazır olduklarını bildirdiler. Fakat köy sahibinin yokluğundan dolayı, bir tür çekinceyle içlerinden bir teki bile bu göçe olumlu onay vermedi.

Bunu Siz Ekselanslarına bildirerek Kundetov’un, Varitlov’un ve Yendarov’un, göç etmesine izin verilen kişilerle birlikte Türkiye’ye hemen yola çıkması için izninizi istiyorum. Çünkü bu insanların mümkün olduğunca çabuk gitmesi, benim fikrimce, halkın yatışması için en iyi yol olacaktır. Sizden yazılı emirle istirham ediyorum: Kurgoko Kudenetov ile birlikte 25 hane olarak hangi kişilere Türkiye’ye gitme izni verilmiştir; yani sadece onun bağlılarına mı yoksa göç etme isteğini bildiren özgür sınıftan diğer kişilere de mi?

Okrug Amiri

Albay (imza)

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Merkezi Devlet Arşivi (ЦГА КБР), f. 2, op. 1, d. 743, ll. 6-7