Kafkasya Çalışmaları – Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Caucasian Studies (JOCAS) Eylül 2017 sayısı (Yıl 3, Sayı 5) çıktı.

kafkasyakapak_5-1
Kafkasya Çalışmaları- Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez İstanbul’da yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2018 yılından itibaren Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanacaktır. Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak tarih, coğrafya, etnoloji, antropoloji, dilbilim (sosyo-linguistik), politika, uluslararası ilişkiler vd. sosyal bilim alanlarında Kafkas halklarını konu alan akademik makaleler ve kitap incelemeleri yayınlar.

Bu ve önceki sayılarda yayınlanmış tüm makalelere http://dergipark.gov.tr/jocas adresinden ulaşabilirsiniz.