Bu makale Atatürk Üniversitesi Atatürk İkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi’nde yayınlanmıştır. (2012, 1 (1))