Bu makale Kafkasya Çalışmaları / Journal of Caucasus Studies dergisinde yayımlanmıştır. (Eylül 2015, Sayı 1).