Bu makale Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisinde yayımlanmıştır. (Y. 2007, C. 12, S. 2, s. 135-160)