Osmanlı Devletinde düzenli nüfus sayımları dışındaki kaynaklardan yalnızca vergi defteri olarak nitelendirebileceğimiz Tapu Tahrirler üzerinde çalışmalar mevcuttur. Hâlbuki avarız kayıtları, temettüat ve idari anlamda gerçekleştirilen kayıtlardaki nüfus verileri de alternatif bir kaynak oluşturmaktadır. Samsun yöresi için düzenlenen mahalle muhtar ve imamlarına dair kayıt defteri bu anlamda önemli veriler içerir. İdari açıdan Samsuna ait bütün yerleşke adları kaydedilirken göçmen, konar-göçer ve yerleşik topluluklarında bir özetini sunar.

Devamını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

* Bu makale ilk olarak Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi’nde (The Journal of International Social Research) yayınlanmıştır. (Volume 2 / 8 Summer 2009, s. 169-190)