1. Ogurli Tukuşev 80               onun karısı Hate Umbarit 20
    karısı Guş 60               kızları: Hakuş 15
    1’nci oğlu Daruko 33                          Jelegoaşa 13
    onun karısı Mazago 30
    oğulları: Jambot 8           2. Keruan Kelişev 40
                  Batoko 6               karısı Roşemaho 35
    kızı Bura 2               kızları: Hanifa 15
    2’nci oğlu İnal 30                           Tago 12
    onun karısı Daha 25                           Hujey 10
    kızı Hajiret 1                           Toşar 8
    3’ncü oğlu Hamurza 20

ЦГА КБР (Kabardey-Balkar Cum. Merkezi Devlet Arşivi), f. 2, op. 1, d. 743, l. 11.