Bu yazı 1996 yılında Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nde (İstanbul) yapılan sunumun çevirisidir. (Alaşara dergisi, Sayı 11, 1996)