Bu makale Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi’nde ( ÇTTAD) yayımlanmıştır. (VII/16-17, (2008/Bahar-Güz), s.s.71-88)