Rusya Genel Nüfus Sayımlarına Göre Karaçay-Çerkes’in Etnik Yapısı

2010 Rusya Federasyonu Genel Nüfus Sayımı

2002 Rusya Federasyonu Genel Nüfus Sayımı

1989 SSCB Genel Nüfus Sayımı

1979 SSCB Genel Nüfus Sayımı

1970 SSCB Genel Nüfus Sayımı

1959 SSCB Genel Nüfus Sayımı

1939 SSCB Genel Nüfus Sayımı

1926 SSCB Genel Nüfus Sayımı

Düzenleyen: Murat Papşu

Kaynak: ETHNO-CAUCASUS, Karaçayevo-Çerkesskaya Respublika, http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnkchr.html

Rusya İmparatorluğu’nda Yaşayan Halkların Alfabetik Listesinde Kafkasyalılar – Murat PAPŞU

Rusya’da 1897 yılında yapılan ilk genel nüfus sayımından iki yıl önce yapılan bu ön çalışma 1895 yılında Petersburg’ta yayımlanmıştır. “Liste”de Rusya halklarının değişik yayınlarda yer alan ve farklı yıllara ait nüfus bilgileri derlenerek dilleri, dini inançları ve yaşadıkları bölgeyle ilgili kısa bilgiler verilmiştir.