Bu makale Karadeniz Araştırmaları dergisinde yayımlanmıştır. (Bahar 2013 • Sayı 37 • s.137-158)