Bu makale Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) dergisinde yayımlanmıştır. (33/Bahar 2013, s. 1-30)