Bu makale “21. Yüzyıl Karşısında Kent ve İnsan”kitabında yayımlanmıştır. (Firdevs Gümüşoğlu (der), İstanbul: Bağlam Yayınları, 2001, s. 201-216)