Bu makale Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanmıştır. (6 (1), 169-188)