Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil politikaları
Hüseyin Sadoğlu (2003)
İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları (383 sf.)

Türkiye’de özellikle Avrupa Birliği uyum süreciyle birlikte yoğun olarak tartışılan konuların başında anadilde eğitim ve anadilde yayıncılık gelmektedir. Uyum yasalarıyla yapılan değişikliklerle birlikte Türkiye’de resmi dil olarak kabul edilen Türkçe dışında “azınlık dil ve lehçelerde” eğitim ve yayın yapılmasına ilişkin yasal ve yönetmeliksel düzenlemeler gerçekleştirilmiştir ve gerçekleştirilmeye devam etmekle birlikte uygulama henüz başlangıç aşamasındadır. Bu tartışmalar gerçekleşirken Türkiye’de Ulusçuluk ve Dil Politikaları ismiyle yayınlanan Hüseyin Sadoğlu’na ait olan kitap, önemli bir kaynak olarak bu alanda hissedilen boşluğu dolduracak niteliğe sahiptir. Sadoğlu’nun doktora çalışmasına dayanan kitap ülkemizde 1839-1950 arası döneminde uygulanan dil politikalarını tarihsel bir analiz içerisinde, karşılaştırmalı bir okumayla ve ayrıntılı bir araştırmaya dayalı olarak irdelemektedir. Toplam dört bölümden oluşan kitap, sonunda yer alan eklerle birlikte bir belge niteliği de taşımaktadır.

Devamını okumak için lütfen buraya tıklayınız.

* Bu yazı ilk olarak  İletişim: Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmıştır. (Ankara, 2003, Cilt: 1 Sayı: 2 )