Bu makale Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmıştır. (Cilt: 52, Sayı: 1, 2012, s. 169-190)