duman hasan

 

 

VATANINDAN UZAKLARA (ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ)
Hasan Duman,
Nalçik, 1994
Çeviri: Murat Papşu

 

 

Kitapta, Çarlık Rusyası’nın kolonyal politikasını kabullenmeyen Kabardey bölgesinden Çerkeslerin hacca gitme gerekçesiyle vatanlarını terk etmesi arşiv belgeleri temelinde ortaya konuyor.

1847 Yılında Büyük Kabardey’in Yerleşim Yerlerinin Listesi
1858 Yılında Küçük Kabardey’in Köyleri
1862 Yılında Büyük Kabardey’in Yerleşim Yerlerinin Listesi
1865 Yılında Kabardey’in Köyleri
1865-1867 Yıllarında Kabardey’de İdari ve Toprak Reformu Sonucu Yeniden Kurulan Köyler
Nalçik Okrugu Amirinden Terek Oblastı Amirine Rapor – 4 Mayıs 1865
Nalçik Okrugu Amirinden Baksan Bölge Amirine – 29 Nisan 1865
Küçük Kabardey Yöneticisinden Kabardey Okrugu Amirine Rapor – 23 Nisan 1865
Kurgoko Kundetov’un Bağlısı Olup Onun Köyünden Türkiye’ye Göç Etmek İsteğini Beyan Eden Kabardeylerin Listesi
Babukovskaya İstasyonu Eski 1. Ekip Sakinlerinden Türkiye’ye Gitmek İsteyenler – 18 Mayıs 1861
Özden Kurgoko Kundetov’un Türkiye’ye Giden Serflerinin Listesi
Muhammed Peygamberin Kabrine İbadet İçin Bir Yıl Süreyle Mekke Şehrine Gitmesine İzin Verilen Kabardeylerin Listesi
Vladikafkas Kalem Müdüründen Kabardey Okrugu Amirine – 29 Haziran 1867
Nalçik Okrug Amiri Yardımcısından Çerek Bölgesi Amirine – 14 Temmuz 1867
Vladikafkas Kalem Müdüründen Kabardey Okrugu Amirine – 29 Temmuz 1867
Vladikafkas Kalem Müdüründen Kabardey Okrugu Amirine – 29 Haziran 1867
Vladikafkas Kalem Müdüründen Kabardey Okrugu Amirine – 24 Temmuz 1867