Bu makale Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmıştır. (Cilt: 26 Sayı: 41, 2007)