Bu makale Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanmıştır. (Sayı 6, Aralık 2001)